วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์เช็คธนาคารและเช็คผู้ฝาก และค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์เช็คธนาคารและเช็คผู้ฝาก และค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

19,155,100.00

วันที่ประกาศ : 6 มิ.ย. 2565