วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 05/2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าวัสดุแบบพิมพ์เช็คธนาคารและเช็คผู้ฝาก

จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 05/2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าวัสดุแบบพิมพ์เช็คธนาคารและเช็คผู้ฝาก

วงเงินงบประมาณ

1,307,550.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2564