วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งบอกกล่าวลูกค้า สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 375,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งบอกกล่าวลูกค้า สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 375,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

375,000.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ย. 2566
Skip to content