วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก จำนวน 1,500,000 เล่ม ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 63 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าวัสดุแบบพิมพ์ “

“จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก จำนวน 1,500,000 เล่ม ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 63 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าวัสดุแบบพิมพ์ “

วงเงินงบประมาณ

4,050,000.00

วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2563