วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนา Mobile Application โค้ชออม เฟส 2 เพื่อการให้ความรู้ด้านการเงินและการวางแผนการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการส่งเสริมการออมและให้ความรู้ทางการเงิน

จ้างพัฒนา Mobile Application โค้ชออม เฟส 2 เพื่อการให้ความรู้ด้านการเงินและการวางแผนการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการส่งเสริมการออมและให้ความรู้ทางการเงิน

วงเงินงบประมาณ

3,750,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2567
Skip to content