วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างพัฒนาและปรับปรุุงโปรแกรมเครื่องรับรายการบัตร (EDC) เพื่อรองรับการทำรายการชำระค่าสินเค้าและ/หรือบริการ ด้วยบัตรเดบิต TPN Contactless โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พอสเน็ท จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 401,250.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างพัฒนาและปรับปรุุงโปรแกรมเครื่องรับรายการบัตร (EDC) เพื่อรองรับการทำรายการชำระค่าสินเค้าและ/หรือบริการ ด้วยบัตรเดบิต TPN Contactless โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พอสเน็ท จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 401,250.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

401,250.00

วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2565
Skip to content