วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง > จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-LG Gateway Service เพื่อรองรับ e-LG onBlockchain ตาม Business Change Request ของ BCI

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-LG Gateway Service เพื่อรองรับ e-LG onBlockchain ตาม Business Change Request ของ BCI

วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content