วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน (สถานะ Non-NPLs) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน (สถานะ Non-NPLs) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

วงเงินงบประมาณ

7,201,472.50

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2567
Skip to content