วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Online Financial Literacy ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งทางการเงิน

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Online Financial Literacy ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งทางการเงิน

วงเงินงบประมาณ

1,650,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.ย. 2566
Skip to content