วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อให้รองรับการตรวจจับรายการธุรกรรม Online Fraud ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อให้รองรับการตรวจจับรายการธุรกรรม Online Fraud ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

วงเงินงบประมาณ

12,415,964.46

วันที่ประกาศ : 6 ธ.ค. 2565
Skip to content