วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน LOR เพื่อรองรับการกำหนดผลิตภัณฑ์สินเชื่อโปรโมชั่น โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอ็นเอส ซอฟต์แวร์ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,148.65 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน LOR เพื่อรองรับการกำหนดผลิตภัณฑ์สินเชื่อโปรโมชั่น โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอ็นเอส ซอฟต์แวร์ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,148.65 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

499,148.65

วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2565
Skip to content