วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TFRS 9 เพือรองรับการปรับปรุงแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TFRS 9 เพือรองรับการปรับปรุงแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,000,220.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,000,220.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content