วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

วงเงินงบประมาณ

6,992,190.00

วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 2564
Skip to content