วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Electronic L/G สำหรับโครงการหนังสือคำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานออกหนังสือค้ำประกันฯ ผ่านระบบบล็อกเชน

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Electronic L/G สำหรับโครงการหนังสือคำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานออกหนังสือค้ำประกันฯ ผ่านระบบบล็อกเชน

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content