วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการให้บริการ Bill Payment ผ่านช่องทางตู้ ATM ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน “

“จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการให้บริการ Bill Payment ผ่านช่องทางตู้ ATM ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content