วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและปรับปรุงจ้างพัฒนาและปรับปรุงสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล (Fax Server) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

จ้างพัฒนาและปรับปรุงจ้างพัฒนาและปรับปรุงสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล (Fax Server) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

วงเงินงบประมาณ

653,995.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ย. 2563