วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring) สำหรับการบริหารจัดการลูกค้าสินเชื่อ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring)

จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring) สำหรับการบริหารจัดการลูกค้าสินเชื่อ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring)

วงเงินงบประมาณ

95,014,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2565
Skip to content