วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการยกระดับการบริหารจัดการนวัตกรรม

จ้างพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการยกระดับการบริหารจัดการนวัตกรรม

วงเงินงบประมาณ

800,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 2566
Skip to content