วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบ Web Service ที่เชื่อมโยงการให้บริการข้อมูล เงินกู้ระหว่างธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

จ้างพัฒนาระบบ Web Service ที่เชื่อมโยงการให้บริการข้อมูล เงินกู้ระหว่างธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

วงเงินงบประมาณ

500,210.00

วันที่ประกาศ : 6 ต.ค. 2565
Skip to content