วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบ Selling Agent Gateway เพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์กับพันธมิตร ผ่านช่องทาง Digital ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

จ้างพัฒนาระบบ Selling Agent Gateway เพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์กับพันธมิตร ผ่านช่องทาง Digital ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

วงเงินงบประมาณ

5,543,259.70

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2565
Skip to content