วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบ GSBNOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ Chatbot และเพิ่มการให้บริการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

จ้างพัฒนาระบบ GSBNOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ Chatbot และเพิ่มการให้บริการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

วงเงินงบประมาณ

8,500,837.50

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2564
Skip to content