วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบ Chatbot GSB NOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มการให้บริการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผ่าน GSB NOW

จ้างพัฒนาระบบ Chatbot GSB NOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มการให้บริการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผ่าน GSB NOW

วงเงินงบประมาณ

3,750,225.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2565
Skip to content