วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบ Chatbot รองรับการให้บริการข้อมูลทั่วไป พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อรองรับการให้บริการ ข้อมูลทั่วไป สําหรับ Call Center

จ้างพัฒนาระบบ Chatbot รองรับการให้บริการข้อมูลทั่วไป พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อรองรับการให้บริการ ข้อมูลทั่วไป สําหรับ Call Center

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content