วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt)-All Products รองรับการแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินจากระบบงาน CBS ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

จ้างพัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt)-All Products รองรับการแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินจากระบบงาน CBS ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ

วงเงินงบประมาณ

3,230,887.50

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2565
Skip to content