วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบงาน SUMO Sale-System ให้รองรับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 66 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนา SUMO Sale–System

จ้างพัฒนาระบบงาน SUMO Sale-System ให้รองรับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 66 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนา SUMO Sale–System

วงเงินงบประมาณ

33,124,038.00

วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2566
Skip to content