วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบงาน PromptPay เพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการ PromptPay Bill Payment – Online ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างพัฒนาระบบรองรับนโยบาย National e- Payment พร้อมจ้างผบํารุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

จ้างพัฒนาระบบงาน PromptPay เพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการ PromptPay Bill Payment – Online ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างพัฒนาระบบรองรับนโยบาย National e- Payment พร้อมจ้างผบํารุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content