วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการตัดหนี้สูญบัญชี OD ให้รองรับสถานะบัญชีที่หยุดรับรู้รายได้ (Suspense) และบัญชีที่หยุดทบต้น Non-Post() “

“จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการตัดหนี้สูญบัญชี OD ให้รองรับสถานะบัญชีที่หยุดรับรู้รายได้ (Suspense) และบัญชีที่หยุดทบต้น Non-Post() “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content