วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างพัฒนาระบบงานสอบถามข้อมูลการต่ออายุกรมธรรม์เพื่อประกันสินเชื่อ ช.พ.ค. โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 370,986.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างพัฒนาระบบงานสอบถามข้อมูลการต่ออายุกรมธรรม์เพื่อประกันสินเชื่อ ช.พ.ค. โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 370,986.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

400,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ส.ค. 2563