วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างพัฒนาระบบงานรองรับการใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง (Application Scoring) สำหรับการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) ผ่าน MyMo Applicationโดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด(มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 482,748.75 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างพัฒนาระบบงานรองรับการใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง (Application Scoring) สำหรับการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) ผ่าน MyMo Applicationโดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด(มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 482,748.75 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

482,748.75

วันที่ประกาศ : 18 ธ.ค. 2566
Skip to content