วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการสำหรับการให้บริการเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการสำหรับการให้บริการเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

1,292,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ส.ค. 2564
Skip to content