วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบงานบริหารคดีสำหรับสำนักงานทนายความ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสำนักงานทนายความ

จ้างพัฒนาระบบงานบริหารคดีสำหรับสำนักงานทนายความ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสำนักงานทนายความ

วงเงินงบประมาณ

29,600,000.00

วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 2566
Skip to content