วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาดและทรัพย์สินรอการขาย พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย.62”

“จ้างพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาดและทรัพย์สินรอการขาย พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย.62”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content