วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบงานการจัดการฐานข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด พร้อมบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

จ้างพัฒนาระบบงานการจัดการฐานข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด พร้อมบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

วงเงินงบประมาณ

2,580,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2564
Skip to content