วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต พร้อมบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต และกลุ่มวัสดุ-อุปกรณ์

จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต พร้อมบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต และกลุ่มวัสดุ-อุปกรณ์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content