วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพนักงานทำความสะอาด ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญนนทบุรี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามร ธุรกิจ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 150,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างพนักงานทำความสะอาด ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญนนทบุรี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามร ธุรกิจ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 150,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

150,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2564
Skip to content