วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างพนักงานทำความสะอาด สำหรับทำความสะอาดเครื่องครัว เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งของ รวมถึงภาชนะที่ใช้เสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืม ณ หน่วยรับรอง ส่วนอำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ ภายในธคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 475,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างพนักงานทำความสะอาด สำหรับทำความสะอาดเครื่องครัว เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งของ รวมถึงภาชนะที่ใช้เสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืม ณ หน่วยรับรอง ส่วนอำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ ภายในธคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 475,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content