วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) งานรับเข้า และนำจ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) งานรับเข้า และนำจ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์

จ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) งานรับเข้า และนำจ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) งานรับเข้า และนำจ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์

วงเงินงบประมาณ

11,000,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 2564
Skip to content