วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิิตสื่อองค์ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบรายงานที่สำคัญด้านสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซัคเซ็ส โคอ็อพพึเรชัน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 497,550.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างผลิิตสื่อองค์ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบรายงานที่สำคัญด้านสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซัคเซ็ส โคอ็อพพึเรชัน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 497,550.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

497,550.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ย. 2564
Skip to content