วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิต Bill Folder เพื่อใช้ในการให้บริการธุรกิจร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Business) ได้ บริษัทภูมิมาช่า โปรดักส์ จำกัด

จ้างผลิต Bill Folder เพื่อใช้ในการให้บริการธุรกิจร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Business) ได้ บริษัทภูมิมาช่า โปรดักส์ จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content