วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตและวางสื่ื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม Social Bank “Making POSITVE Impact on Society” บนรถไฟฟ้า BTS ,จอดิจิทัลตอม่อ BTS (Street View Digital) และจอดิจิทัลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (CBD LED) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

จ้างผลิตและวางสื่ื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม Social Bank “Making POSITVE Impact on Society” บนรถไฟฟ้า BTS ,จอดิจิทัลตอม่อ BTS (Street View Digital) และจอดิจิทัลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (CBD LED) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

วงเงินงบประมาณ

7,080,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2563
Skip to content