วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมเปรี้ยวปาก festival 2022 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์

จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมเปรี้ยวปาก festival 2022 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์

วงเงินงบประมาณ

2,599,993.00

วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2565
Skip to content