วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อโฆษณา Out of Home ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและ ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน”

“จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อโฆษณา Out of Home ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและ ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content