วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ฯ รายการกระแสข่าวเมืองสยาม โดยวิธีตกลงราคา “

“จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ฯ รายการกระแสข่าวเมืองสยาม โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

100,000.00

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร