วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตและวางสื่อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบวิดีโอ Viral ผ่านสื่อ Social Media โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท คิดลึก จำกัด

จ้างผลิตและวางสื่อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบวิดีโอ Viral ผ่านสื่อ Social Media โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท คิดลึก จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content