วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที รายการ ร้อยปณิธาน จิตอาสาออมความดี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์

จ้างผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที รายการ ร้อยปณิธาน จิตอาสาออมความดี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content