วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตและวางสื่อสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินช่วง ออมสินเพื่อสังคม ในรายการ บรรจงชงข่าว ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์

จ้างผลิตและวางสื่อสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินช่วง ออมสินเพื่อสังคม ในรายการ บรรจงชงข่าว ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์

วงเงินงบประมาณ

1,000,000.00

วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2567
Skip to content