วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างผลิตแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ บัตรออมสินวีซ่า สมาร์ทไลฟ์ และสมาร์ทแคร์ โดยวิธีตกลงราคา “

“จ้างผลิตแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ บัตรออมสินวีซ่า สมาร์ทไลฟ์ และสมาร์ทแคร์ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

234,330.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร