วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างผลิตเสื้อโปโลสีชมพู ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ “

“จ้างผลิตเสื้อโปโลสีชมพู ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ “

วงเงินงบประมาณ

5,850,000.00

วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2561