วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างผลิตเสื้อยืดคอวี สำหรับโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม (Holistic Market Project) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โปรโมชั่นนอล โปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 255,195 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

จ้างผลิตเสื้อยืดคอวี สำหรับโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม (Holistic Market Project) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท โปรโมชั่นนอล โปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 255,195 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

255,195.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.ย. 2566
Skip to content