วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างผลิตเสื้อคอวีมีปก และเสื้อโปโลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานออกบูธงานมหกรรมทางการเงิน ประจำปี 2566 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยู.ดี.ยูเนี่ยน ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 475,080.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตเสื้อคอวีมีปก และเสื้อโปโลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานออกบูธงานมหกรรมทางการเงิน ประจำปี 2566 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยู.ดี.ยูเนี่ยน ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 475,080.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

475,080.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2566
Skip to content